Tervezett együttműködések

A  VEKOP 2.3.3-15 pályázati konstrukció kiemelt célja az infrastruktúra fejlesztés révén a hazai és nemzetközi kapcsolódások megteremtése, erősítése (“nemzetköziesedés, hálózatosodás”). Projektjavaslatunk már alapjaiban hálózatosodást igyekszik elérni: a Magyarországon főleg gépészmérnökök által művelt szélcsatorna modellkísérleti módszert az építőmérnöki és építészmérnöki tudományok művelői rendelkezésére bocsájtja, ezzel az egyetem karai közötti belső hálózatosodás jön létre, az Építőmérnöki és az Építészmérnöki Kar kutatói kutatási témák gazdáiként és a szélcsatorna felhasználóiként jelennek meg, a Gépészmérnöki Kar kutatói pedig a szélcsatorna gazdájaként, belső kutatási szolgáltatóként szerepelnek.

Hazai kapcsolatok erősödése

atacama

A 2016-os Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíció – az ELTE kutatóinak vezetésével – laboratóriumunkban tesztelte felszerelését és mutatkozott be a sajtónak. (Fotó: 2016. Földgömb-Atacama Klímamonitoring Expedíció)

Ezen túlmenően a számos hazai intézménnyel meglévő kapcsolat további erősítésére és újak kialakítására is esély van. A Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium eddigi, egyetemhatáron túlnyúló, interdiszciplináris  kapcsolatai ezt igazolják. UAV sebességmérő szonda fejlesztésén dolgoztunk az ELTE Meteorológiai Tanszékkelhőszigetek kialakulásának modellezésén a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékével, többléptékű légszennyezettségi modellrendszer fejlesztésén az Országos Meteorológiai Szolgálattal. Az Atmoszférikus Áramlások Laboratórium új együttműködések lehetőségét nyitja meg, nem csak a természettudományi területen (mint eddig) , hanem az építészmérnöki és építőmérnöki területen is.

debreceny

A debreceni Nagyerdei Stadion modellje a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium göttingeni típusú szélcsatornájában

Hazai kapcsolatok terén azonban még fontosabb az iparvállalatok felé történő K+F szolgáltatás erősítése.  A szélcsatorna laboratórium méréseket végzett az elmúlt években például a Bosch, a General Electric, a NIF, az OTP Ingatlan, a Trigránit és több önkormányzat részére is. A szélcsatorna vizsgálatok az ipari partnerek  – és ezáltal  a nemzetgazdaság – számára  sokszor igen nagy hozzáadott értéket jelentenek.  Egy kiragadott példát említünk: a debreceni Nagyerdei Stadion tetőszerkezetének mintegy 3 millió Ft összköltségű szélcsatorna vizsgálata (2012) révén a szerkezet építési költségei kb. 70 millió forinttal csökkentek. A hazai szaksajtóban és konferenciákon népszerűsíteni kívánjuk az új laboratórium szolgáltatását, így tájékoztatva a potenciális külső partnereket (Építész irodák, környezetvédelmi szakcégek, önkormányzatok) a szélcsatorna kínálta lehetőségekről.

Nemzetközi kapcsolatok

A pályázat résztvevő kutatói jelentős nemzetközi kapcsolati tőkéjük további erősödését várják az új, nemzetközileg versenyképes infrastruktúra révén.  A résztvevő kutatók közül többen nemzetközi ösztöndíjjal neves külföldi intézményekben kutattak (pld: Dr. Hegyi Dezső – CalTech, Space Structure Laboratory), nemzetközi kutatási programokban vettek részt (Dr. Balczó Márton – COST 732 és ES1006). Itt csak a már most meglévő, előkészítés alatt álló, vagy formálódó kapcsolatokat említjük:

lgu

A karlsruhei Laboratory of Building- and Environmental Aerodynamics egyik határréteg-szélcsatornája (Fotó: KIT Institute for Hydromechanics)

  • Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Hydromechanics, Laboratory of Building- and Environmental Aerodynamics: A DAAD Ostpartnerschaften pályázatban 2016-ban megindult formális együttműködés keretében az új szélcsatorna alkalmat biztosít közös publikációk készítéséhez, és vonzerőt a német partner doktoranduszainak néhány hónapos magyarországi kutatáshoz.
  • University of Hamburg, Meteorological Institute, Meteorological Institute, Environmental Wind Tunnel Laboratory: az eddigi informális kapcsolat, és a COST 732 valamint COST ES1006 programban való közös részvétel, és magyar PhD hallgató kiküldése jó alapot biztosít a további együttműködésre, melynek célja az új szélcsatorna terveinek véleményezése, a hamburgi szélcsatorna példaértékű mérési eljárásainak megismerése, összehasonlító mérések végzése lehet.
  • University of Palermo, Department of Civil, Environmental, Aerospatial és Material Engineering: a vízfelszín fölötti belső határréteg-kutatások témakörében a meglévő együttműködés szélesítése tervezett, az eddigi terepi és numerikus elemzések laboratóriumi mérésekkel való kibővítésével.
  • Az ÉMI nKft. algériai partnerintézetének (CNERIB) a BME szélcsatorna laboratóriumát ajánlotta az ott tervezett állami, reprezentatív épületegyüttesek szélcsatorna vizsgálatára. Az új szélcsatornának ezen vizsgálatok elnyerésében kulcsszerepe lenne.