vizsgálati javaslatok kategória bejegyzései

Történeti épületek aerodinamikai problémáinak vizsgálata

A történeti és műemléképületeknek a mai építési szokásoktól eltérő formai kialakítása és egyedisége miatt nem, vagy csak durva becslésként használhatók a szakirodalomban, szabványokban található, a szélteher meghatározására javasolt adatok. Ezen épületek rekonstrukciójánál, felújításánál azonban sokszor nélkülözhetetlen a szélteher pontos ismerete. Bővebben…

Magas épületek szélterhelésének meghatározása

Az épületmagasság növekedésével az épületet érő szélhatás válik az egyik legjelentősebb terheléssé, amelyre az épületet méretezni kell. Míg egyszerű alak esetén a vonatkozó területi szabványok (EUROCODE, ASCE stb.) nagy biztonsággal teszik lehetővé a szélteher meghatározását, addig a szélcsatorna modellkísérletekkel komplex épületalak esetén is pontosan – így építési költséget megtakarítva – határozható meg a szél hatása az épületre. Bővebben…

Többszörös belső határréteg szimulációja tófelszín felett

A tavi környezet egyik alapvető fizikai tényezője a szél. Nádassal benőtt tavaink energiamérlegében és szél keltette áramlásaiban meghatározó az a körülmény, hogy a tópart vagy a nádasöv felől érkező szél következetesen felgyorsul a nyílt tófelszín fölött. Ennek a magyarázata ismert: a szél útja mentén minden érdességi ugrás alatt belső határréteg alakul ki. A kutatás egyik fő kérdése, hogy a különböző belső-határréteg modellek milyen pontossággal alkalmazhatók a szélmérések térbeli interpolációjára vagy a durvább felbontású előrejelző modellek mezőinek leskálázására. Bővebben…

Változó borítottságú és domborzatú felszínek felett kialakuló légköri határréteg áramlások modellezése

A turbulens légköri határrétegek számszerű modellezése egyre fontosabbá válik a környezetvédelemben, növekvő létjogosultságát elsősorban a levegőminősség javításában, a szélenergia kiaknázásában, és a klíma-tudatos várostervezés megvalósításában betöltött szerepének köszönheti. A számszerű modellek fejlesztése során fontos, hogy jó minőségű mérési adatok álljanak rendelkezésre a modellparaméterek hangolására és a modell kvantitatív ellenőrzésére. A modell fejlesztés céljaihoz illeszkedő, szisztematikusan végzett szélcsatorna kísérletek által szolgáltatott mérési adatok nagyban hozzájárulnának az általunk fejlesztett számszerű modellek javulásához. Bővebben…

Baleseti szennyezés légköri terjedésének vizsgálata

Balesetek során, vagy szándékosan a légkörbe kerülő légszennyező anyagok terjedésének előrejelzése komoly segítséget nyújthat az intézkedő katasztrófavédelmi szerveknek. Az erre alkalmazott gyors előrejelző numerikus modellek validációjában kulcsszerepe van a helyszíni mérés mellett a szélcsatorna-modellkísérleteknek. Bővebben…

Ponyvaszerkezetek belebegés vizsgálata

A ponyvaszerkezetek a XX. század második felében elterjedt tartószerkezeti rendszerek. Ezek műszaki textíliából kialakított feszített szerkezetek, melyek az alkalmazott anyagok és megoldások okán könnyed, elegáns és gyakran rendkívül gazdaságos megoldást nyújtanak terek lefedésére. Az elmúlt évtizedekben komoly kutató munka folyt a ponyvaszerkezetekhez kapcsolódó mechanikai problémák megoldása érdekében. Bővebben…