Dr. Hincz Krisztián PhD, egyetemi docens

BME Építőmérnöki Kar   |   Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

Feladat a pályázatban

Megadja a tervezett szélcsatorna modellkísérletek  követelményeit a szélcsatorna tervezési fázisában, hogy a kísérletek a szélcsatornában valóban realizálhatóak legyenek. Az infrastruktúra elkészülte után kutatócsoport-vezetőként szélcsatorna-méréseket kezdeményez a kutatási témában.

A pályázatban releváns kutatási témája

Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek numerikus analízise. Ponyvaszerkezetek szélterhének vizsgálata merev és rugalmas modelleken.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Krisztián Hincz, Mauricio Gamboa-Marrufo: Deformed Shape Wind Analysis of Tensile Membrane Structures, JOURNAL OF THE STRUCTURAL ENGINEERING 142:(3) Paper 04015153. 5p. (2016)

D. Hegyi, I. Sajtos, Gy. Geiszter, K. Hincz: 8-node Quadrilateral Double-Curved Surface Element for Membrane Analysis, COMPUTERS & STRUCTURES 84: PP. 2151-2158. (2006)

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10002172