Acél híradástechnikai torony csomópontjai alaki tényezőinek meghatározása

Az Atmoszférikus Áramlások Laboratóriumban létesülő új szélcsatorna lehetőséget biztosít mobil telefonos átjátszóantennákat érő szélterhelés modellkísérleti vizsgálatára. 

A földközeli örvényes szélhatások a jellemzően rácsostartójú tornyok mértékadó terhelését adják. A szerkezet méreteinek meghatározásakor a szél okozta hatások nagyságukban és eloszlásukban is befolyásolják az eredményt. Az antennák nagyszámú telepítése indokolja azok gazdaságos kialakítását, amelyre szélcsatorna kísérletek sorozata adhat kedvező eredményű mérőszámokat.

Kutatásunk célja meghatározni a jellemző csomóponti részletek, illetve speciális kialakítások alaki tényezőit, továbbá a csomópontokra ható szélteher értékét. A kísérletek eredményi alapján a rácsos szerkezetekre ható szabványos szélterhelés pontosítható, ezáltal gazdaságosabb szerkezeti kialakítások érhetők el. Valamint a modellkísérletek lehetőséget biztosítanak végestérfogatos modellek verifikálására, és további elrendezések vizsgálatára.

 A témát gondozó kutató és tanszék

Dr. Joó Attila László | BME Építőmérnöki Kar | Hidak és Szerkezetek Tanszék

Az intézmény korábbi publikációi a témában

Balczó, M., Goricsán, I., Kovács, T., Lajos, T., Régert, T., Sebestyén, P.: Prediction of wind load acting on telecommunication masts IABSE Symposium Budapest 2006 IABSE Report Volume 92 (CD)