Víztornyok dinamikus szélterhelésének meghatározása

Magas és karcsú víztornyok közös jellemzője, hogy a terepszint felett nagy magasságban lévő nagy felületüket éri a szél, körszimmetrikus kialakításuk miatt a torony és a kehely mögött leváló örvények nagy keresztirányú dinamikus hatást fejtenek ki a szerkezetre.

Az örvényleválást és így az általa okozott gerjesztő hatást erősen befolyásolja a toronytörzs és a kehely eltérő alakja, az alak megváltozásának mértéke és magassága, valamint az a tény, hogy a szerkezet véges magasságú. Rezonancia esetén a létrejövő nagy elmozdulások visszahatnak az áramlásképre, a folyamat nemlineáris jelleget kap, ennek megismerése fontos szerepet kap a víztorony tervezésekor, korszerűsítésekor.

Az Atmoszférikus Áramlások Laboratóriumban létesülő új szélcsatorna és az új méréstechnika  lehetőséget biztosít a víztornyok összetett geometriájára, de mégis kellő részletességű modelljére ható örvényleválások, nyomásviszonyok meghatározására.

Az eredmények a gyakran előforduló szélhatásnak kitett szerkezet méretezési eljárásának finomítását szolgálja. A vizsgálat eredményei kitekintést adhatnak további toronyszerű létesítmények körüli áramláskép okozta dinamikus hatások feltérképezésére.

A témát gondozó kutató és tanszék

Dr. Hunyadi Mátyás | BME Építőmérnöki Kar | Hidak és Szerkezetek Tanszék

Az intézmény korábbi publikációi a témában

Nemes Márton (2011): Víztornyok körüli széláramlások hatásának vizsgálata. Diplomamunka, BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék. Konzulensek: Dr. Joó Attila, Dr. Lajos Tamás.