CFD szimulációs kapacitás

Az új szélcsatorna  jobb minőségű mérési adatai nem csak a valóság közvetlen megismerésére használhatóak, hanem az áramlástani numerikus modellek (Computational Fluid Dynamics – CFD) validációjára is. Légköri áramlások esetében (például baleseti szennyezőanyag-terjedés vizsgálatakor) a terepi mérések többsége nem reprezentatív, mert a reprezentativitáshoz szükséges időtartam során a mérési peremfeltételek (szélsebesség, szélirány) nem maradnak állandóak illetve nem mérhetőek teljes részletességgel. Ezért a validációra ilyen esetben a szélcsatorna kísérlet – amelyben a peremfeltételek jól ismertek és mérhetőek – sokkal alkalmasabb.

A nagy számítási tartományú és nagy Reynolds-számú atmoszférikus áramlások numerikus szimulációja  igen számításigényes, sokmagos számítógépet, és ezt kezelni képes szoftverlicencet igényel.

workstationA szélcsatorna kísérletekkel validált numerikus szimuláció viszont a pusztán szélcsatorna  kísérletekből elérhetőnél jóval több lehetőséget kínál: a teljes 3D áramlási mező ismeretét, termikus hatások figyelembevételét, optimalizációs algoritmusok futtatását.

A szélcsatornában vizsgált atmoszférikus áramlások CFD szimulációjára ezért nagy teljesítményű 16-24 magos munkaállomást és sokmagos, paralellizált futtatást lehetővé tevő ANSYS FLUENT CFD szoftvercsomagot tervezünk beszerezni.