HunyadiM

Dr. Hunyadi Mátyás PhD, adjunktus

BME Építőmérnöki Kar   |   Hidak és Szerkezetek Tanszék

Feladat a pályázatban

Meghatározza a kísérleti követelményeket a hídszerkezetek szél keltette rezgésvizsgálatához, szervezi a kapcsolódó modellezési témákat.

A pályázatban releváns kutatási témája

Szél dinamikus hatásainak vizsgálata építményeken. Ferdekábeles hidak belebegése.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Hunyadi Mátyás, Hegedűs István: The sensitivity of the flutter derivatives and the flutter speed to the eccentricity of the cross section.  PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 56:(2) pp. 167-173. (2012) – journal rank: Civil and Structural Engineering  Q3

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10041592