kristofg

Dr. Kristóf Gergely PhD, egyetemi docens

BME Gépészmérnöki Kar   |   Áramlástan Tanszék

Feladat a pályázatban

A szélcsatorna infrastruktúra elkészülte után kutatócsoport-vezetőként szélcsatorna-méréseket kezdeményez atmoszférikus CFD modellek validációjára.

A pályázatban releváns kutatási téma

Baleseti eredetű szennyezőanyag-terjedés modellezése,  városklíma szimulációja, különböző beavatkozások városi átszellőzésre gyakorolt hatásának CFD szimulációja.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Kristóf, G.: Adaptation of Pressure Based CFD Solvers for Mesoscale Atmospheric Problems. BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY  131: pp. 85-103. (2009) – journal rank: Atmospheric Science 14/78 (Q1)

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10010528