kramert

Dr. Krámer Tamás PhD, egyetemi docens

BME Építőmérnöki Kar   |   Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Feladat a pályázatban

Megadja a tervezett szélcsatorna modellkísérletek  követelményeit a szélcsatorna tervezési fázisában, hogy a kísérletek a szélcsatornában valóban realizálhatóak legyenek. Az infrastruktúra elkészülte után kutatócsoport-vezetőként szélcsatorna-méréseket kezdeményez a kutatási témában.

A pályázatban releváns kutatási témája

A vízfelszín szélmeghajtásának leírása összetett érdességű, domborzatú és légköri stabilitású tavi környezetben.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Pattantyús-Ábrahám M, Tél T, Krámer T, Józsa J: Mixing properties of a shallow basin due to wind-induced chaotic flow. ADVANCES IN WATER RESOURCES  31:(3) pp. 525-534. (2008) – journal rank: Water Science and Technology 11/164 (Q1/D1)

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10001183