dunai

Dr. Dunai László DSc, egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető

BME Építőmérnöki Kar   |   Hidak és Szerkezetek Tanszék

Feladat a pályázatban

A szélcsatorna infrastruktúra elkészülte után felügyeli a tartószerkezetekre vonatkozó szélcsatorna-vizsgálatokat, azokat bekapcsolja a Hidak és Szerkezetek Tanszéken folyó kutatásokba.

A pályázatban releváns kutatási témája

Hídszerkezetek szél keltette rezgései, fáradásvizsgálata.

Kiemelt publikáció a pályázat témakörében

Horváth A, Dunai L, Nagy Zs: Dunaújváros Danube bridge: construction, design and research. STRUCTURAL ENGINEERING INTERNATIONAL 16:(1) pp. 31-35. (2006)  – journal rank: Building and Construction 64/101 (Q3),  Civil and Structural Engineering 108/164 (Q3)

Publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10001412